Zespół‎ > ‎

Paulina Dargiewicz

Psychoterapia, terapia uzależnień, warsztaty, DDA, DDD
Jestem psychoterapeutą psychodynamicznym. Ukończyłam liczne kursy i szkolenia z zakresu psychoterapii. Aktualnie uczestniczę w czteroletniej Krakowskiej Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej rekomendowanej Przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Swoje umiejętności zdobywałam pracując w Stowarzyszeniu Od-Do, Poradniach Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu.

Specjalizuję się w psychoterapii osób, które doświadczają:
  • zaburzeń nastroju (np. depresja),
  • zaburzeń nerwicowych (np. lęki, fobie),
  • zaburzeń psychosomatycznych,
  • trudności w relacjach z innymi ludźmi,
  • zaburzeń osobowości,
  • obniżonej samooceny.

Prowadzę terapię indywidualną i grupową oraz warsztaty dla osób uzależnionych, współuzależnionych i Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA). Pomagam osobom, w rodzinie których był problem uzależnienia lub inne dysfunkcje – osoby współuzależnione, DDA, DDD (Dorosłe Dzieci z rodzin Dysfunkcyjnych), pracuję również z ofiarami przemocy. Pomagam osobom doświadczającym różnego rodzaju kryzysów oraz traum. Pracuję też z osobami chorymi psychicznie. W kręgu moich zainteresowań jest praca terapeutyczna z kobietami w ciąży oraz z matkami, które mają trudności lub wątpliwości dotyczące siebie w roli matki.

Oferuję konsultacje diagnostyczne dla osób uzależnionych chemicznie (alkohol, narkotyki) oraz uzależnionych behawioralnie (Internet, hazard, zakupoholizm, gry komputerowe). Prowadzę terapię indywidualną z osobami uzależnionymi i używającymi szkodliwie, jak i terapię pogłębioną osób uzależnionych utrzymujących abstynencję, a nadal doświadczających trudności w różnych sferach życia.

Elastycznie dobieram metodę pracy z zależności od potrzeb pacjenta. Specjalizuję się w terapii w nurcie psychodynamicznym. Swoją pracę poddaję systematycznej superwizji.

Prowadzę również konsultacje przez skype dla osób, które z różnych przyczyn nie mogą przyjść do gabinetu, aby skorzystać z terapii.

Kontakt: tel. 601 062 483, e-mail: dargiewicz.paulina@gmail.com. Jestem współautorką strony www.lustropsychologiczne.pl