Zespół‎ > ‎

Barbara Sławik

psychoterapia indywidualna, terapia par, Barbara Sławik

Jestem psychoterapeutą i dyplomowanym trenerem. Pracuję z osobami dorosłymi i dziećmi, prowadząc psychoterapię indywidualną, terapię par oraz rodzin, także w języku angielskim.

Pracuję w podejściu integracyjnym, dobierając metody pracy do potrzeb indywidualnych każdego klienta. Korzystam z mojej wiedzy w zakresie terapii psychodynamicznej, mentalizacji, terapii systemowej i skoncentrowanej na emocjach.

UMÓW WIZYTĘ
733 641 321
Jednym z celów terapii, a zwłaszcza psychodynamicznej, jest współpraca z pacjentem, aby lepiej rozumiał samego siebie, szczególnie te myśli, uczucia i motywy działania, które są nieświadome, zrozumiał zachowania i symptomy, które są dla niego samego niewytłumaczalne. Emocje, motywacje, działają w sposób równoległy, czyli w odniesieniu do określonej osoby lub sytuacji człowiek może mieć uczucia pozostające w konflikcie. Motywuje to do przeciwstawnych działań i prowadzi często do rozwiązań kompromisowych. Mentalizujemy, gdy próbujemy zrozumieć zachowania w kontekście intencji oraz innych stanów wewnętrznych. Odnosi się do naszej zdolności rozumienia stanów umysłowych – własnych i innych ludzi. Terapia systemowa, rodzin, partnerska, małżeńska – łączy je wspólne rozumienie rodziny, jako systemu dynamicznie połączonych elementów, które wzajemnie na siebie wpływają. Pracuję z tym systemem, jako całością i każdego z jego członków zachęcam do zrozumienia swojej roli i wpływu na jego funkcjonowanie. Terapia skoncentrowana na emocjach łączy w sobie skupienie na indywidualnym doświadczeniu każdego z partnerów w celu poszukiwania powtarzających się wzorców w interakcjach między nimi oraz ich zmianą na bardziej elastyczne i lepiej służące związkowi.

Swoją pracę regularnie superwizuję.

Jestem na ostatnim roku szkolenia w Podyplomowym Studium Psychoterapii oraz Studium Psychoterapii Par i Rodzin przy Laboratorium Psychoedukacji. Uczestniczę w kursie terapii skoncentrowanej na emocjach (Emotionally Focused Therapy). Na co dzień prowadzę psychoterapię indywidualną i zajęcia grupowe w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie na oddziale zaburzeń nastroju, lękowych i snu. Pracuję też z rodzicami i rodzinami w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 24 w Wilanowie. Jestem członkiem Naukowego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Doświadczenie w pracy psychoterapeutycznej zdobywałam odbywając staż kliniczny w Mazowieckim Centrum Psychiatrii „Drewnica” w Ząbkach, jako konsultant w Telefonie zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111 prowadzonym przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę oraz współprowadząc półkolonie rozwojowo terapeutyczne w Ośrodku Regeneracja w Warszawie.

Jestem mężatką, mam jedno dziecko.

Swoich klientów przyjmuję we wtorki, środy i czwartki.
Kontakt: tel. 733 641 321, email: kontakt@mentalia.pl, strona www: mentalia.pl