Oferta‎ > ‎

Warsztaty

Warsztat jest grupową formą edukacyjno-rozwojową, uważaną za najbardziej efektywną we wspieraniu rozwoju umiejętności psychospołecznych. Warsztaty charakteryzują się (i zarazem różnią od pokrewnych form szkoleniowych) tym, że do celów dydatktycznych wykorzystują procesy zachodzące w małej grupie, stymulując rozwój na trzech poziomach funkcjonowania: poznawczym (nabywanie wiedzy teoretycznej), afektywnym (zmiana postaw poprzez zaangażowanie emocji w proces nauki) oraz behawioralnym (ćwiczenie określonych zachowań). Forma ta służy do wspierania rozwoju pożądanych umiejętności i zachowań, zarówno tych społecznych (w grupie), interpersonalnych (w kontakcie z drugą osobą), jak i intrapsychicznych (osobistych). Pomimo skupienia na realizacji celu edukacyjnego, udział w warsztacie daje też sposobność do szeroko rozumianego rozwoju osobistego i interpersonalnego dzięki zachęcaniu do eksperymentowania i poznawania siebie.

warsztaty, szkolenie, inteligencja emocjonalna, komunikacja
Najbliższe warsztaty organizowane w Gabinecie Psychoterapii Cynamonowa:
Warsztaty planowane:
  • Warsztat z zakresu komunikacji
    program i szczegóły organizacyjne wkrótce
Zdjęcie: tytuł: workshop / autor: MIH83 / źródło: Pixabay.com