Oferta‎ > ‎

Psychiatra

UMÓW WIZYTĘ U PSYCHIATRY
tel. 507 183 375
Polecamy artykuł, którego współautorką jest Monika Dominiak - psychiatra, członek naszego zespołu. Poniżej polskie streszczenie, a dla zainteresowanych szczegółami - do pobrania plik pdf pełnej wersji po angielsku.

Ocena skuteczności fototerapii, jako dodatkowej metody leczenia, u pacjentów z depresją niesezonową: badanie randomizowane, z grupą kontrolną otrzymującą terapię pozorowaną.


Celem badania była ocena skuteczności i bezpieczeństwa fototerapii w leczeniu pacjentów z depresją w przebiegu choroby afektywnej jedno i dwubiegunowej. Badaniu zostali poddani pacjenci w wieku 18-70 lat. Pacjenci zostali losowo przydzieleni do jednej z dwóch grup: właściwej grupy leczonej fototerapią lub do grupy kontrolnej poddanej terapii pozorowanej (placebo). Do terapii pozorowanej użyto neutralnego biologicznie urządzenia, które nie emitowało żadnych fal. Wszyscy pacjenci byli na stałych dawkach leków psychotropowych (bez żadnej modyfikacji przez ostatnie cztery tygodnie przed włączeniem do badania) i u wszystkich badanych dotychczasowa terapia nie przyniosła zadowalającej poprawy.

Stan kliniczny pacjentów był oceniamy na początku i na końcu badania (po 2 tygodniach) za pomocą następujących skal: Hamilton Depression Rating Scale - 21 (HDRS-21), Montgomery-Asberg Depression Rating Scale (MADRS), Beck Depression Inventory (BDI- II), Clinical Global Impression-Severity (CGI-S) and Patient Global Impression (PGI). Wyniki oszacowano w oparciu o analizę zgodną z zaplanowanym leczeniem (ang. intention-to-treat -ITT). Łącznie do badania włączono 95 pacjentów (50 z chorobą afektywną dwubiegunową i 45 z chorobą afektywną jednobiegunową). W wyniku randomizacji do grupy leczonej fototerapią włączono 52 a do grupy kontrolnej 43 pacjentów. Badanie ukończyło 83 pacjentów (12 pacjentów wypadło z badania).

Po 2 tygodniach leczenia istotną poprawę stwierdzono w obu monitorowanych grupach (p<0,001). Nie stwierdzono istotnych różnic pomiędzy grupami w poprawie na głównej skali badawczej - HDRS-21 w ocenie na końcu badania (p=0,2). Jednakże, dalsza analiza wykazała istotnie wyższy odsetek odpowiedzi na leczenie (50% vs 27,9%, p=0,02) i remisji (28,8% vs 11,6%, p=0,04) w grupie pacjenów leczonych fototerapią. Badanie ujawniło również, że fototerapia była bardziej skuteczna od placebo w populacji pacjentów z depresją lekooporną. Nie stwierdzono różnic w odpowiedzi na leczenie w odniesieniu do rodzaju choroby afektywnej (jednobiegunowa vs dwubiegunowa).

Współautorką artykułu jest Monika Dominiak - lekarz psychiatra, przyjmująca pacjentów w naszym gabinecie we wtorki. 
Umów wizytę: tel. 507 183 375.
Ċ
Ewa Kaczorkiewicz,
18 sie 2016, 02:21