psychoterapia cynamonowa 2
Konsultacja wstępna
 to pierwsze spotkanie(a) z klientem, w trakcie którego rozmawiamy o tym, co go sprowadziło do psychoterapeuty, z jakimi problemami czy trudnościami się boryka oraz czego oczekuje. Klient ma okazję usłyszeć, w jaki sposób pracuje terapeuta i zadać nurtujące go pytania. Wspólnie określamy sprawy, którymi się będziemy zajmować podczas kolejnych spotkań i umawiamy się na dalszą pracę >> czytaj więcej

Pomoc psychologiczna to kilka lub kilkanaście spotkań poświęconych rożnego rodzaju trudnościom życiowym, dylematom wokół jakiejś sprawy, rozwiązaniom aktualnych problemów, wsparciu klienta w sytuacji kryzysu >> czytaj więcej

Psychoterapia indywidualna to na ogół dłuższa i głębsza praca z klientem, w trakcie której ma on okazję przyjrzeć się swoim problemom z różnych perspektyw, zobaczyć w jaki sposób na to, co obecnie się dzieje w jego życiu, mogą wpływać wydarzenia z przeszłości, poznać w jaki sposób funkcjonuje, co go powstrzymuje przed dokonaniem istotnych zmian w życiu >> czytaj więcej

Terapia par, zwana też terapią małżeńską, to praca psychoterapeutyczna nad relacją dwojga ludzi: rozwiązaniem problemów, zażegnaniem konfliktów i kryzysów, zmniejszeniem napięcia w parze i intensywności trudnych dla obojga emocji, usprawnieniem komunikacji, wsparciem partnerów we wzajemnym rozumieniu się, słuchaniu i zaspokajaniu potrzeb >> czytaj więcej

Coaching to metoda wspierająca rozwój i osiąganie konkretnych celów, zarówno przez osoby indywidualne jak i organizacje. Korzeni tej metody należy szukać w biznesie. Sesje coachingu indywidualnego mogą dotyczyć sfery osobistej i zawodowej >> czytaj więcej 

Warsztat jest grupową formą edukacyjno-rozwojową, uważaną za najbardziej efektywną we wspieraniu rozwoju umiejętności psychospołecznych. Warsztaty charakteryzują się i zarazem różnią od pokrewnych form szkoleniowych tym, że do celów dydatktycznych wykorzystują procesy zachodzące w małej grupie, stymulując rozwój na trzech poziomach funkcjonowania: poznawczym (nabywanie wiedzy teoretycznej), afektywnym (zmiana postaw poprzez zaangażowanie emocji w proces nauki) oraz behawioralnym (ćwiczenie określonych zachowań).  >>czytaj więcej

Programy rozwojowe i szkolenia to propozycja dla osób, które chcą się rozwijać w wybranym przez siebie kierunku. Proponujemy indywidualne konsultacje a także szkolenia grupowe, prowadzone przez wykwalifikowanych trenerów. Obecnie naszym klientom oferujemy szkolenia z zakresu inteligencji emocjonalnej, autoprezentacji, asertywności, radzenia sobie ze stresem i efektywnej komunikacji, a także program rozwoju osobistego. Kolejne propozycje będą się pojawiały w przyszłości.