Wszystkie teksty‎ > ‎

Carl Rogers

Carl Rogers (1902 – 1987) – psychoterapeuta, twórca terapii skoncentrowanej na kliencie - to ważna postać dla terapeutów pracujących w nurcie humanistycznym . Napiszę kilka słów o tym, dlaczego go cenię.

Ludzie przyjmują z reguły pozytywny kierunek rozwoju.”

Rogers głosił optymistyczną wizję natury ludzkiej, odmienną od psychoanalizy i behawioryzmu - dominujących wówczas podejść psychologicznych. Według niego człowiek ma wrodzoną tendencję do rozwijania wszystkich swoich szeroko pojmowanych zdolności, przy zapewnionych wystarczająco dobrych warunkach rozwoju. Proces ten porównuje do rośliny rosnącej w jałowej lub żyznej ziemi. W pracy terapeutycznej pokrzepia mnie myśl, że w odpowiednich warunkach, każdy może znaleźć dobry kurs dla siebie.

Mogę zaufać mojemu doświadczeniu.”

Rogers z rezerwą odnosił się do wszelkich teorii. Uważał, że prowadzą one terapeutów do podejmowania prób wciskania klienta w jakieś ramy, z góry narzucone konstrukty, zamiast do poznawania i wczucia się w to, czego klient naprawdę doświadcza. Według Rogersa osobiste doświadczanie świata przez człowieka jest najistotniejsze i zasługuje na największą uwagę. Miał ogromne zaufanie do sposobu postrzegania rzeczywistości przez daną osobę. Nie stawiał siebie w roli eksperta, wręcz przeciwnie – głęboko wierzył w zdolność człowieka do znajdowania własnej drogi, własnych odpowiedzi.

To, co najbardziej osobiste jest zarazem najpowszechniejsze.”

Rogers przekonywał, że uczucia najbardziej osobiste i skrywane, jeśli zostaną odkryte – są tym, co wzbudza największy rezonans u innych. Jesteśmy podobni do siebie w lęku, samotności, złości, przeżywaniu pustki. Jeśli zaryzykujemy i otworzymy się, to łatwiej będzie nam o bliskość.

W pracy terapeutycznej chętnie odwołuję się do Rogersa: jego sposobu widzenia klienta, jego zaufania do osobistego doświadczenia i do możliwości rozwoju.

Cytaty pochodzą ze zbioru esejów Rogersa „O stawaniu się osobą” (1961r).


Autor: Martyna Sałkowska-Pałka - psycholog, psychoterapeuta, trener

Data publikacji: 28.02.2015

>> więcej tekstów         >> zapisy na wizytę          >> strona główna